Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Barvínkův svět" (úplnou verzi najdete v MŠ)

Inspirací pro název tohoto Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se stalo logo naší MŠ, skřítek „Barvínek“.

Název ŠVP:   
„Barvínkův svět“

Motto:  
„Pojď si hrát, pojď se smát, s Barvínkem svět poznávat“

Filozofie MŠ:
Chceme vést dítě k poznání jedinečnosti a hodnoty sebe sama i druhých a k ochraně života v jakékoli jeho podobě.

Zaměření MŠ: 
Zaměřujeme se na podporu zdravého vývoje dítěte, a to komplexně po všech jeho stránkách, na zdravý způsob života, na environmentální výchovu a na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní i sociální pohodu

Vize
Chceme takovou školu,
- která bude místem pro radostnou hru, navazování prvních přátelství, získávání nových zkušeností, poznatků a zážitků, které si dítě  uchová po celý život,
- která bude místem pro objevování sebe sama,
- která bude místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění a pozitivních mezilidských vztahů, kde se všichni cítí dobře a vzájemně si pomáhají.

Záměry:
- chceme, aby u nás děti byly šťastné a spokojené a aby se do MŠ těšily,
- chceme podporovat rodinnou výchovu, pomáhat rodičům v péči o dítě, společně vytvářet pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi zaměstnanci školy, rodiči a dětmi.

Velký důraz klademe:
na to, aby se každému dítěti dostalo ocenění, podpory, péče, stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje.

 „Kolik lístků Barvínek má,
první, druhý, třetí,
kdo to se mnou spočítá,
pomozte mi děti…
Počítejme spolu,
zažijeme bezva hravou školu"