Školní vzdělávací program - celý dokument je k dispozici ke zhlédnutí v MŠ (hlavní chodba)

 

Inspirací pro název tohoto Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se stalo logo naší MŠ, skřítek „Barvínek“.

Název ŠVP:    

„Barvínkův svět“

Motto:  

„Pojď si hrát, pojď se smát, s Barvínkem svět poznávat“

Filozofie MŠ:

Chceme vést dítě k poznání vlastní jedinečnosti, hodnoty druhého a k ochraně života v jakékoli jeho podobě.

Zaměření MŠ: 

Mateřská škola je zaměřena na podporu zdravého vývoje dítěte komplexně, po všech jeho stránkách.  Zaměřujeme se na zdravý způsob života, na environmentální výchovu a na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní i sociální pohodu.

Vize

Chceme takovou školu,

  • která by byla místem pro radostnou hru, navazování prvních přátelství, získávání nových zkušeností, poznatků a zážitků, které si dítě uchová po celý život,
  • která by byla místem pro objevování sama sebe,
  • která by byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění a pozitivních mezilidských vztahů, kde by se všichni cítili dobře a vzájemně si pomáhali.

Záměry:

  • chceme, aby děti u nás byly šťastné a spokojené a aby se do MŠ těšily,
  • chceme podporovat rodinnou výchovu, pomáhat rodičům v péči o dítě, společně vytvářet pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi školou, rodiči a dětmi.

Velký důraz klademe:

  • na to, aby se každému dítěti dostalo ocenění, podpory, péče, stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje.

TÉMATA ŠVP

„Kolik lístků Barvínek má,

první, druhý, třetí,

kdo to se mnou spočítá,

pomozte mi děti…

Počítejme spolu,

zažijeme bezva hravou školu“