Třída Broučků

>> Fotogalerie naší třídy

Paní Zima čaruje, na okénko maluje

Charakteristika tematického bloku

Přeneseme se do doby zimních zázraků, kouzel a příběhů. Budeme pozorovat změny v přírodě, počasí a vlastnosti sněhu, vloček, rampouchů - pokusy a experimenty.  Budeme rozvíjet fantazii dětí, představivost, slovní zásobu v pohádkách a příbězích se zimní tématikou. Sestavíme stavby ze sněhu, ledu… a při tom se budeme vzájemně domlouvat a učit se spolupracovat. V lese nakrmíme zvířátka a postaráme se také o ptáčky.