Třída Broučků

>> Fotogalerie naší třídy

Název TVP:   Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Pohádkový svět je kouzelný svět, plný skřítků, ten, co můžeš uvidět, vydáš-li se, do pohádky, poznáš záhy jiný svět. Na paloučku u studánky, musíš chvíli posečkat, přitančí tam krásná víla...

Povídám, povídám pohádku,

že pes přeskočil hromádku.

Povídám, povídám druhou,

že voda teče struhou.

 Povídám, povídám třetí,

že na peci spaly děti

a když se hezky vyspaly,

krajíc chleba dostaly.

 

 S Barvínkem do školky (září, říjen)

Charakteristika:

Přivítáme se ve školce, seznámíme s prostředím třídy a celé MŠ, představíme se paním učitelkám a dětem.

S kamarádem Barvínkem poznáme pravidla soužití ve školce, kam patří hračky, kde se myjeme, kde baštíme, kam chodíme odpočívat a na pohádku…

Připomeneme si, že je třeba být ohleduplný a dávat na sebe pozor – bezpečnost při chůzi na schodech a pohybu v MŠ a zahradě.

S pohádkou se přeneseme do světa kouzel a zázraků, poznáme pohádkové bytosti, jejich vlastnosti a umění.

Také si nakreslíme cestu do pohádky, zahrajeme si na černý les, na Karkulku, vlka, na perníkovou chaloupku, na princezničku na bále,…