Školní akce

Během školního roku se uskutečňují různé pravidelné akce, které se staly tradičními pro naší mateřskou školu.

Pro děti zajišťujeme výuku Aj, logopedickou prevenci vlastními pedagogy.

Seznamování s tradicemi a zvyky:

 • zahájení adventního času
 • Mikuláš a čert
 • Vánoce
 • Masopust
 • vynášení Morany s koterovskými hasiči
 • Velikonoce

Další akce:

 • vítání jara, uspávání přírody apod.
 • školní výlety
 • projektové dny
 • besedy s policií ČR
 • besedy s pracovníky ZOO Plzeň, návštěvy ZOO
 • sportovní aktivity, soutěže
 • divadelní představení
 • společné setkávání s rodiči, tvořivé dílničky
 • svátky, oslavy
 • rozloučení s předškolními dětmi, rozloučení se školním roke
 • návštěvy ZŠ, ZUŠ