Školní akce

Během školního roku se uskutečňují různé pravidelné akce, které se staly tradičními pro naší mateřskou školu.

§  seznamování s tradicemi a zvyky:

ü  zahájení adventního času

ü  Mikuláš a čert

ü  Vánoce

ü  Masopust

ü  vynášení Morany s koterovskými hasiči

ü  Velikonoce 

§  vítání jara, uspávání přírody apod.

§  školní výlety

§  besedy s policií ČR

§  besedy s pracovníky ZOO Plzeň, návštěvy ZOO

§  sportovní aktivity, soutěže

§  divadelní představení

§  společné setkávání s rodiči, tvořivé dílničky

§  svátky, oslavy

§  rozloučení s předškolními dětmi, rozloučení se školním rokem

§  návštěvy ZŠ, ZUŠ