ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

podle nejnovějších informací dojde 12. dubna 2021 znovuotevírání škol (1. fáze). V  případě mateřských škol mohou nastoupit pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné,a dětí rodičů z IZS. Děti by měly být ve skupině max. po 15 dětech a bude pro ně povinné neinvazivní testování 2x týdně.

Informace o testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Podrobnější informace k organizaci a testování obdrží rodiče dětí, které nahlásí jejich docházku  do MŠ e-mailem nejdéle v pátek 9.dubna.

Ostatním dětem, které nebudou v MŠ přítomny, nebudu účtována úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben.

Děkuji Vám za pochopení