Zápis do MŠ - sběr žádostí

 Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Možné způsoby podání žádosti (je potřeba odeslat tak, aby byla doručena 4.5.2020 nebo 5.5.2020, správní řízení o přijetí může být zahájeno nejdříve 4.5.2020): 

·         datová schránka školy7h3mwek (žádost doručena ihned)

·         emailem s elektronickým podpisem (žádost doručena ihned)

·         poštou (odeslat nejlépe v pátek 1. 5. 2020)

·         osobní podání žádosti vhozením do poštovní schránky školy na adrese Barvínkova 18 ve dnech 4. a 5.5.2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte - tato povinnost neplatí pro děti, které plní povinnou předškolní docházku.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku  MŠ Jiřinu Horákovou Kizmanovou, mob. tel. 724 146 949, e-mailová adresa skola@ms37.plzen-edu.cz

Veškeré podrobnosti k zápisům naleznete na https://mszapis.plzen-edu.cz

Kritéria pro přijetí naleznete zde https://mszapis.plzen-edu.cz/kriteria-rizeni