Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 - vyplňování, sběr žádostí

Elektronické vyplňování bude probíhat na adrese https://mszapis.plzen-edu.cz v termínu od 5.4. do 7.5.2021

Možné způsoby podání žádosti (je potřeba odeslat tak, aby byla doručena 4.5.2021 až 7.5.2021, správní řízení o přijetí může být zahájeno nejdříve 4.5.2021): 

  • do datové schránky školy 7h3mwek (žádost doručena ihned)
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (žádost doručena ihned)
  • poštou (rozhodující je den podání na poštu)
  • osobní podání žádosti  - v případě, že zvolíte osobní podání žádosti, můžete tak učinit vhozením do schránky školy ve dnech 4.,5.,6.5.2021  6.30 -16.00 hod. a 7.5.2021 6.30-12.00 hod.

Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku  MŠ Jiřinu Horákovou Kizmanovou, mob. tel. 724 146 949, e-mailová adresa skola@ms37.plzen-edu.cz

Veškeré podrobnosti k zápisům naleznete na https://mszapis.plzen-edu.cz

Kritéria pro přijetí naleznete zde https://mszapis.plzen-edu.cz/kriteria-rizeni