Informace k zápisům na školní rok 2021/2022

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření na www.mszapis.plzen.eu.  

Informace k zápisům do MŠ na školní rok 2021/2022

 

Při zápisech do mateřských škol bude stejně jako v loňském roce využita aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“.

 

Elektronické vyplňování přihlášek bude probíhat na adrese: www.mszapis.plzen.eu v termínu od 5. 4. – 7. 5. 2021.

 

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

 

I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 5. 4. – 7. 5. 2021

II. fáze: Sběr přihlášek – od 4. 5. – 7. 5. 2021

III. fáze: Přijímací řízení – od 7 5. – 31. 5. 2021

 

Bližší informace budou upřesněny na těchto stránkách a na adrese www.mszapis.plzen.eu.

 

 

Upozornění na povinné předškolní vzdělávání:

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání je ve veřejných MŠ bezplatné.

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ zřízené městem se sídle ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou MŠ nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

 

Území plzeňských městských obvodů je vymezeno obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v platném znění.

Školský obvod Plzeň 2 tvoří území městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň - část) a území městského obvodu Plzeň 8 - Černice (katastrální území Černice).

 

2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace

5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvková organizace

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace

21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace

31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace

38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková organizace

51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace

80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace