Kontakty

37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace

Barvínkova 18
326 00 Plzeň

Ředitelka školy:
Jiřina Horáková Kizmanová

Zřizovatel: statutární město Plzeň
Provozovatel: ÚMO Plzeň 2 – Slovany

IČ. MŠ: 70940746

ID schránky 7h3mwek

Telefonní číslo: 377 242 416
Mobilní telefon pro omlouvání dětí: 724 897 457

Mobilní telefon ředitelka: 724 146 949

Mobilní telefon vedoucí školní kuchyně: 721 707 811 , 775 915 157

Skola@ms37.plzen-edu.cz