Platby za stravné

NORMATIV STRAVNÉHO

dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů platný od 1.9.2022

STRÁVNÍCI 3 - 6 let

Přesnídávka   11,- Kč
Oběd                23,- Kč
Svačina            11,- Kč
Nápoje               5,- Kč

C E L K E M   50,- Kč

STRÁVNÍCI 7 - 10 let

Přesnídávka      12,- Kč
Oběd                  26,- Kč
Svačina              12,- Kč
Nápoje                5,- Kč

C E L K E M        55,- Kč 

NORMATIV stravného = CENA stravného