Platby za stravné

NORMATIV STRAVNÉHO

dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů platný od 1.1.2012

STRÁVNÍCI 3 - 6 let

Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 19,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 4,- Kč

C E L K E M 37,- Kč

STRÁVNÍCI 7 - 10 let

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 21,- Kč
Svačina 8,- Kč
Nápoje 4,- Kč

C E L K E M 41,- Kč

NORMATIV stravného = CENA stravného