Hledáme paní učitelku

HLEDÁME DO NAŠEHO TÝMU PANÍ UČITELKU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

PRACOVNÍ ÚVAZEK: 1,0  

pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou, tj. na jeden rok s možností prodloužení. 

Kvalifikace v souladu se zněním zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. 

Informace o platových podmínkách, rozvržení pracovní doby, pracovní náplni apod. získáte při osobním pohovoru. 

Nabízíme:

-        rodinné, přátelské prostředí v malé dvoutřídní MŠ

-        týmovou spolupráci

-        další osobnostní rozvoj

-        spoluúčast na rozvoji MŠ

Uvítáme:

-        laskavý přístup k dětem, radost z pedagogické práce s nimi

-        nadšení a chuť podílet se na rozvoji MŠ

-        znalost současných vzdělávacích trendů v předškolním vzdělávání (prožitkové   učení, skupinové učení, kooperativní učení, individualizace ...)

-        pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí

-        ochotu, kreativitu, empatii, loajalitu

-        týmového "ducha" a schopnost spolupráce (s kolegy, rodiči, komunitou)

-        hru na hudební nástroj

Kontaktní osoba: Jiřina Horáková Kizmanová, ředitelka

ZÁJEM O PRACOVNÍ MÍSTO MŮŽETE OZNÁMIT ŘEDITELCE MŠ A ZÁROVEŇ SI S NÍ DOMLUVIT SCHŮZKU. 

TELEFONNÍ ČÍSLO: 724 146 949 nebo prostřednictvím

E-MAIL:  skola@ms37.plzen-edu.cz ,